Skip to Main Content
Het overzicht hieronder toont alle vaardigheden die voor spelers toegankelijk zijn. Deze zijn opgedeeld in categorieën.

Gebruik de boomstructuur links om te navigeren door de categorieën en kies een vaardigheid om vervolgens de details te bekijken.

Detail

Vaardigheidsgroep
Priester
Vaardigheid
High Priest
Omschrijving
Je bent de andere priesters van jouw religie ontstegen en je bent een leider van een priestergenootschap geworden. Voor jou heeft de religie van jouw Godheid weinig tot geen geheimen meer. Of zo lijkt het...<p> <u>Vereiste: Deze vaardigheid kan worden gebruikt vanaf 40 bestede XP in de categorie "Priester" en niveau 4 "Priesthood".</u>

Niveau's

NiveauXP kostenEffect
15Je kan ook 3x per dag een niveau 1 of 2 gebed innate gebruiken. Innate gebeden vereisen geen incantatie.
26Je aanwezigheid in dit gebied zorgt ervoor dat er meer aanhangers en gelovigen van jouw geloof aanwezig zijn en door jou aanwezigheid wordt de lokale bevolking bekeerd tot jouw geloof. Als er meerdere hogepriesters in een omgeving zijn, zal de lokale bevolking zich verdeeld voelen. Tevens heb je DR 2 tegen schade van het element van jouw God.
37Je kan 1x per evenement, zonder hiervoor Divinity te gebruiken, een hogere servitar oproepen en deze vragen om een gunst. De servitar mag dit weigeren, maar zal alternatief aanbieden indien die mogelijk is. Je kan lagere Servitars bevelen dingen voor je te doen. Deze kunnen dit niet weigeren. Hierdoor zullen lager servitars je begeleiden tijdens kerkdiensten en ceremonies. Deze zullen hierdoor succesvoller zijn.
48Je wordt opgenomen als servitar zodra je dood gaat. Hierdoor kan je na de dood van je personage eventueel verder spelen als lage servitar van jouw God (in overleg met spelleiding). Tevens zijn alle niveau 1 gebeden van jouw God “Innate” en kan je 3x per dag een gebed van maximaal niveau 3 zonder Divinity gebruiken.