Skip to Main Content
Het overzicht hieronder toont alle vaardigheden die voor spelers toegankelijk zijn. Deze zijn opgedeeld in categorieën.

Gebruik de boomstructuur links om te navigeren door de categorieën en kies een vaardigheid om vervolgens de details te bekijken.

Detail

Vaardigheidsgroep
Magiër
Vaardigheid
Chaos Mage
Omschrijving
Een Chaosmagiër heeft dermate verstand van de samenhang van de elementen der magie, dat deze voor hen niet meer relevant zijn. Door het negeren van de verbanden tussen de elementen en het gebruiken van de ruwe energie daartussen zijn de effecten van spreuken die een Chaosmagiër gebruikt net zo krachtig als onvoorspelbaar.<p> - Vereiste: Deze vaardigheid kan worden gebruikt vanaf 40 bestede XP in de categorie "Magiër".

Niveau's

NiveauXP kostenEffect
15

Je verliest alle spreuken, mana en adeptschappen binnen de Mage klasse. Hiervoor in de plaats krijg je 1 chaos mana, +1 extra chaos mana per 8 elementaire mana die je had, per dag. Chaos mana kan je niet sparen over meerdere evenementen, maar kan worden verhoogd door middel van extra elementaire te vergaren. Met 1 chaos mana kan je het volgende: 

  • In een ritueel gebruiken. Je hebt 50% kans dat deze mana de bijdrage in het ritueel verhoogt (+8 elementaire mana) en 50% kans dat de bijdrage wordt verminderd (-8 elementaire mana) 
  • Je kan 1 effect kiezen uit de call-lijst (overleg met SL en met uitzondering van “Fatal”). Je hebt een 50% kans dat het een “Mass Far” effect en 50% kans dat het een “Self” effect wordt. Dit effect gebeurt “Innate”. 
  • Een magieveld creëren voor 1 dagdeel. Deze heeft een straal van 7 meter en plaats je op de grond. Je hebt een kans van 1 op 3, dat dit een anti-magieveld wordt, dat dit een regeneratief magieveld wordt (+1 MP per 15 minuten) of dat het een entropisch magieveld wordt (-1 MP per 15 minuten). Deze effecten gaan in het moment dat je het veld betreedt. Dit effect gebeurd “Innate”. 
  • Je cast een spreuk die verloren bent “Innate” ongeacht het niveau. Je hebt 50% kans dat je de spreuk cast en 50% kans dat schade wordt omgezet naar genezing (of vice versa) of een positief effect (bijv. extra AP) wordt omgezet naar een negatief effect (bijv. minder AP) of vice versa. Voor overige spreuken geldt enkel de 50% kans dat het lukt.
26Elke keer dat je in een ritueel stapt, heb je een 50% kans dat je het ritueel automatisch overneemt.
37Je chaos mana die hebt per evenement, wordt verdubbeld.
48Je kan iedere dag maximaal 8 mana van anderen magiërs afpakken om zo 1 chaos mana te vergaren. De afstand hiervoor is “Touch” en hoeft niet allemaal bij 1 persoon vandaan te komen. Tevens kan je bij het gebruik van chaos mana 1 extra effect uit de call-lijst toevoegen (overleg met SL en met uitzondering van “Fatal”).