Skip to Main Content

Search

 • Bless water

  Algemeen niveau 1

  Zegen één (1) liter water in naam van de Godheid die de priester/gelovige dient. Heilig water drinken geeft 1 Divinity. Het drinken van heilig water van een Godheid die tegenover je eigen Godheid staat wat idealen betreft, geeft dit bijeffecten: • Niveau 1 gelovige/priesterschap: ongemakkelijke nasmaak • Niveau 2 gelovige/priesterschap: 2 non lethal schade • Niveau 3 gelovige/priesterschap: 1 schade • Niveau 4 gelovige/priesterschap: niveau 3 + verlies mogelijkheid tot gebruik van 1 van je laagste level gebeden voor 1 dagdeel. Tevens doet dit 1 “Through” schade tegen een Servitar van een tegenovergestelde Godheid op “touch” afstand. Ook kan het door een refiner gebruikt worden om gebeden van die God te binden aan voorwerpen.
  Afstand: Touch Doelwit: één (1) liter water
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Bless weapon

  Algemeen niveau 2

  Je zegent een wapen in naam van een Godheid waarvan je gelovige bent (zie vaardigheid "Cleric of .."). Dit wapen doet 1 extra schade (max. “Triple”). Tevens zal het wapen elementaire schade doen van de betreffende Godheid. Hierdoor wordt de call bij iedere treffer: “Double/Triple [element]”. Mohr = Vuur, Mishka = Water, Huntress = Natuur, Seductress = Geest, Rach'tsor = Wit, Erasu = Zwart, Zorax = Lucht, Tarkyss = Aarde.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 wapen
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Bless armour/shield 

  Algemeen niveau 3

  Het gezegende pantserdeel of schild doet 1x per encounter, pantserdeel/schild en doelwit 1 schade aan wezens die normaal extra schade krijgen van een tegenovergestelde Godheid dienen, zodra deze op een ingezegend pantser of schild slaan. Tevens ontvang je 1 DR tegen het element dat je God representeert (zie afbeelding hierboven) en ontvang je dubbele schade van de schade van het tegenovergestelde Godheid.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 pantserdeel of schild
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Bless Area 

  Algemeen niveau 4

  Het gebied waarover dit gebed wordt uitgesproken, wordt geladen met Goddelijke energie die verbonden is aan de Godheid van de persoon die het gebed uitspreekt. Dit heeft de volgende effecten: - Personen die positief of neutraal staan ten opzichten van de Godheid van de persoon die dit gebed uitspreekt, herstellen 1 Divinity per 15 minuten in het gebied. Dit effect kan maximaal 3x per dag op deze wijze Divinity teruggeven. Je kan hiermee niet boven je maximale hoeveelheid Divinity komen. - Personen die negatief staan ten opzichten van de Godheid van de persoon die dit gebed uitspreekt, verliezen 1 Divinity per 15 minuten in het gebied. Dit effect kan maximaal 3x per dag op deze wijze Divinity afnemen. - Servitars van tegenovergestelde Godheden kunnen een gebied dat op deze wijze is ingezegend niet betreden. - Indien gewenst kan worden voorkomen dat ondoden worden gecreëerd of toetreden tot dit gebied. De zegening blijft 1 dag actief indien deze gecentreerd is rond een altaar, heiligdom of permanent heilig voorwerp van de betreffende Godheid. Indien dit niet aanwezig is, verkort de duratie naar 1 dagdeel.
  Afstand: Touch Doelwit: Een gebied met een straal van 7 meter
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Zie tekst
 • Comprehend Languages

  Erasu niveau 1

  De priester, of de persoon die wordt aangeraakt, kan alle talen spreken, verstaan, lezen en schrijven.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Focus

  Erasu niveau 1

  De gezegende is beschermd tegen de eerste mind effecting effect, die hij/zij over zich heen krijgt. Hierna eindigt dit gebed. Call "Immune"
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Priestly Help

  Erasu niveau 1

  Als de andere priester een gebed van de tweede graad of hoger wil gebruiken, kan de priester van Erasu 1 Divinity bijdragen aan het gebed en dus een deel van de Divinity-kosten betalen. Dit gebed kost dus meer dan 1 Divinity om te gebruiken – 1 voor het gebed zelf en steeds 1 om bij te dragen aan het gebed van de andere priester. Merk op dat priesters van Erasu iedere soort priesterlijke gebeden kunnen ondersteunen.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 andere priester
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Concentratie
 • Soul Transfer

  Erasu niveau 1

  De priester stuurt de ziel door naar de plek waaraan hij/zij deze beloofd heeft. Dit kan een Godheid zijn, maar ook een servitar of magisch wezen. Met dit gebed wordt onderzocht waaraan een persoon zijn ziel heeft verbonden. Vervolgens wordt de ziel daarnaartoe gestuurd waarmee de meest krachtige band bestaat. In het geval dat de ziel niet geclaimd is, stuurt dit gebed de ziel door naar de plaats die het best past bij de ziel. Bij een ziel zonder informatie (b.v. pasgeboren kinderen) stuurt het gebed de ziel door naar Erasu.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 overledene
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Truth

  Erasu niveau 1

  De priester van Erasu mag direct aansluitend op het gebed een ja/nee vraag stellen, waarop de andere persoon verplicht is naar waarheid te antwoorden. De persoon mag ervoor kiezen om niet te antwoorden. Als hij/zij deze vraag echter beantwoordt, moet dit naar waarheid. Dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Empower Item

  Erasu niveau 2

  Dit gebed werkt op een voorwerp met 1 of meer ladingen. De priester van Erasu bekrachtigt het voorwerp door er extra 1 extra Divinity in te stoppen en daarmee eventueel extra ladingen te creëren. Bijvoorbeeld, met dit gebed een 1e graads boekrol 2 maal werken.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 voorwerp
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: 3x
  Duratie: Concentratie
 • Godly Justice

  Erasu niveau 2

  De incantatie van dit gebed moet een (symbolische) rechtzaak laten zien waarin het doelwit beschuldigd wordt van het breken van een wet. (hetzij 1 van de wetten van Erasu, hetzij een menselijke wet). Deze persoon moet ook echt schuldig zijn aan het breken van deze wet en het dient een serieuze overtreding te zijn. (dus niet op het gras lopen terwijl dit net ingezaaid is). Hierna mag de priester de tegenstander straffen met vurige wraak. De priester mag gedurende iedere encounter éénmaal een “Fireball” spreuk gebruiken op deze persoon. (Zie 3e graads spreuk vuurmagie), maar er moet steeds 30 seconden tussen zitten. Haal voor het uitspreken van dit gebed altijd een spelleider.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Repel

  Erasu niveau 2

  De woorden van de Goden zetten je tegenstander op zijn plaats en houden deze op afstand. Het doelwit kan niet uit eigen kracht binnen 7 meter van de priester komen. Dit geeft een Repel-effect.
  Afstand: Far Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Revert form

  Erasu niveau 2

  Het doelwit wordt voor 1 encounter teruggedwongen in diens originele vorm. Dit geldt bijv. voor vormveranderende effecten van shapeshifters, servitars en effecten zie het lichaam van de persoon veranderen (zoals menig positief effect vanuit de gebeden van de Huntress)
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Bound by Law

  Erasu niveau 3

  Het doelwit kan niet bewegen vanwege Goddelijke kettingen om diens lichaam. Het gehele lichaam is bedekt en weerhoudt het slachtoffer van het gebruik van armen en benen. Dit gebed geeft een “Entangle” effect op het doelwit.
  Afstand: Far Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Lock shape

  Erasu niveau 3

  Het doelwit blijft voor 1 dagdeel de vorm veranderende effecten behouden die op het moment van uitspreken van dit gebed actief zijn op de persoon. Effecten die tijdens dit dagdeel ná het uitspreken van dit gebed worden verkregen, hebben géén effect. Dit geldt bijv. voor vorm veranderende effecten van shapeshifters, servitars en effecten zie het lichaam van de persoon veranderen (zoals menig positief effect vanuit de gebeden van de Huntress).
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Zone of Truth

  Erasu niveau 3

  De priester kan binnen 7 meter een gebied aanwijzen waarin enkel de waarheid kan worden gesproken gedurende 1 encounter. Personen onder het effect van dit gebed mogen ervoor kiezen om niet te antwoorden. Als er echter wordt gesproken, moet dit de waarheid zijn. Dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Far Doelwit: Iedereen binnen bereik
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Knowledge is Power

  Erasu niveau 4

  De priester is in staat om kennis te vergaren om 1 van onderstaande voordelen te verkrijgen: • Kennis van 1 ambacht op niveau 2 (excl. de vaardigheid Guild Master) • Kennis van 1 Elementaire spreuk van max. niveau 2. Spreuken die op deze manier worden gebruikt, verbruiken Divinity i.p.v. Elementaire Mana. Als er additionele benodigdheden zijn om de spreuk te gebruiken, zijn deze nog steeds nodig) • Kennis om 1 vraagstuk te beantwoorden. Afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk, zal het antwoord mogelijk met enige vertraging worden verkregen.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: 1x
  Duratie: Dagdeel
 • True form

  Erasu niveau 4

  Het doelwit van dit gebed verliest alle vormveranderingen die het heeft ondergaan. Deze kunnen bijv. afkomstig zijn van magische en Goddelijke origine. Dit geldt bijv. voor vormveranderende effecten van shapeshifters, servitars en effecten zie het lichaam van de persoon veranderen (zoals menig positief effect vanuit de gebeden van de Huntress).
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon of voorwerp
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Enhance sense

  Huntress niveau 1

  Door deze zegening zal de priester één zintuig sterk verbeteren; tast, gehoor, zicht, reuk of smaakvermogen. Als je hiermee dingen wilt bereiken, zoals afluisteren of het detecteren van een gif in een drankje, kan je spelleiding inschakelen.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Mark of the armadillo

  Huntress niveau 1

  Bij de incantatie draagt de priester de kracht van het Gordeldier over aan de gezegende. Deze persoon krijgt 2 extra levenspunten in de vorm van stevige huid/schubben/etc. Deze extra levenspunten kunnen niet worden genezen, verdwijnen alvorens de reguliere levenspunten worden aangetast, of het dagdeel voorbij is. N.B. Hiervoor mag een Phys-rep worden gebruikt om aan te geven dat dit effect actief is.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Mark of the owl

  Huntress niveau 1

  De gezegende is beschermd tegen de eerste mind affecting effect die hij of zij over zich heen krijgt. Hierna is het gebed afgelopen.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Sun arrow

  Huntress niveau 1

  De priester mag gedurende iedere encounter éénmaal een “Sun arrow” afschieten op een doelwit binnen 7 meter, zonder hiervoor een verder incantatie te gebruiken. Dit effect werkt alleen tegen wezens die extra schade ondervinden van of enkel met dit effect geraakt kunnen worden, zoals bepaalde soorten ondoden. Voor iedere Divinity die de priester extra besteed, kan dit 1x per encounter extra worden uitgeroepen. Call: “Sun Arrow - Double nature Through”
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Wild hunt

  Huntress niveau 1

  De priester en alle deelnemers beloven één enkel persoon op te jagen in naam van de Vrouwe van het Woud. Deze zegening werkt op de eerste treffer die ieder van de deelnemers tegen de opgejaagde persoon per encounter uitvoert. Deze treffer doet dan “Double” schade. * ieder lid van de groep moet met ten minste 1 ander lid verbonden zijn tijdens het bidden voor dit gebed.
  Afstand: Touch Doelwit: 5 personen per Divinity
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Hunt components

  Huntress niveau 2

  De priester van de Huntress kan uit het niets een (D) grondstof van niveau 1 of 2 naar keuze creëren. Dit kan alleen op de Kederan plain zelf.
  Afstand: Close Doelwit: 1 dierlijk component
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: 3x per dag
  Duratie: Direct
 • Mark of the Bull

  Huntress niveau 2

  Bij de incantatie draagt de priester de kracht van de Stier over aan de gezegende. Degene die de kracht ontvangt iedere encounter eenmalig een “strike” slaan.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Mark of the Turtle

  Huntress niveau 2

  Bij de incantatie draagt de priester de kracht van de Schildpad over aan de gezegende. Deze persoon krijgt 4 extra levenspunten in de vorm van stevige huid/schubben/etc. die duren totdat ze eraf geslagen worden of het dagdeel voorbij is. N.B. Hiervoor mag een Phys-rep worden gebruikt om aan te geven dat dit effect actief is.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Mark of the Unicorn (Legacy)

  Huntress niveau 2

  Bij de incantatie draagt de priester de “Protection of the Unicorn” over aan de gezegende. Deze persoon krijgt 4AP (total) die duren totdat ze eraf geslagen worden of de duratie voorbij is.
  Afstand: Touch Doelwit: Self of 1 aangeraakt persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Minor regeneration

  Huntress niveau 2

  Deze zegening geneest per 60 minuten 2 levenspunten bij de gezegende tot een maximum van 6 per dagdeel. Indien de gezegende het bewustzijn verliest, doordat deze op nul levenspunten komt te staan, of getroffen wordt door een “Fatal” effect, stopt de zegening met werken. Tevens kan dit gebed worden gebruikt om 1 verloren ledemaat, maximale grootte van een onderbeen, te regenereren. Dit proces duurt 15 minuten, waarin de persoon bij wie dit gebed wordt uitgesproken enorme pijnen zal ondergaan. Dit effect vervangt de genezing van levenspunten en dient specifiek te worden vermeld bij het uitspreken van het gebed. Meerdere toepassingen van dit gebed kunnen grotere ledematen in iteraties terug laten groeien.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon/ledemaat
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Creature Bane Weapon

  Huntress niveau 3

  Met deze zegening van de Vrouwe van het Woud, is het wapen extra effectief in het (op)jagen van een specifiek type wezen. De priester moet bij het bidden kiezen voor 1 type wezen uit de onderstaande lijst: - Mensachtigen* - Elementalen - Dieren - Servitars - Magische dieren - Constructies (zoals Golems) - Ondoden - Planten * mensachtigen moeten per ras worden gekozen. Voor meer informatie de rasseninformatie van het regelsysteem. Indien een wezen van dit type wordt geraakt door het ingezegende wapen, zal dit 1 extra schade doen.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 wapen
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dag
 • Mark of the Bear

  Huntress niveau 3

  Bij de incantatie draagt de priester de kracht van de Beer over aan de gezegende. Deze persoon doet één punt meer schade met al diens aanvallen met een slagwapen. Bovendien heeft de gezegende 2 extra niveaus in Strength.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Regeneration

  Huntress niveau 3

  Deze zegening geneest per 30 minuten 2 levenspunten bij de gezegende tot een maximum van 10 per dagdeel. Indien de gezegende het bewustzijn verliest, doordat deze op nul levenspunten komt te staan, of getroffen wordt door een “Fatal” effect, stopt de zegening met werken. Tevens kan dit gebed worden gebruikt om 1 verloren ledemaat, maximale grootte van een volledige arm of been, te regenereren. Dit proces duurt 15 minuten, waarin de persoon bij wie dit gebed wordt uitgesproken enorme pijnen zal ondergaan. Dit effect vervangt de genezing van levenspunten en dient specifiek te worden vermeld bij het uitspreken van het gebed.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon/ledemaat
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Avenger

  Huntress niveau 4

  De gezegende wordt de Wreker van de Vrouwe van het Woud. Deze zegening kan op 2 manieren gebruikt worden: de gezegende wordt een wreker in het algemeen óf deze wordt een wreker tegen één specifieke persoon. Als de zegening algemeen gebruikt wordt; krijgt de gezegende de volgende voordelen: • De gezegende krijgt +5 levenspunten. Deze kunnen genezen worden. • De gezegende doet met alle aanvallen “Double” schade. • De gezegende is immuun tegen alle vormen van angst. • De gezegende mag éénmaal per encounter een “Strike”-effect gebruiken bij een aanval met een wapen. Als de gezegende een Wreker wordt tegen één specifieke persoon; heeft de zegening de volgende effecten: • De gezegende krijgt +5 levenspunten. Deze kunnen genezen worden. • De gezegende doet met alle aanvallen tegen de specifiek genoemde persoon “Triple” schade. • De gezegende is immuun tegen alle vormen van angst of “Strikes” die door deze persoon gebruikt worden. • De gezegende mag éénmaal per encounter een “Strike” slaan op deze persoon.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: 1x
  Duratie: Dagdeel
 • Bringer of dawn

  Huntress niveau 4

  De priester mag 3x “Sun Arrow” gebruiken op ondode wezens. Bovendien is de priester immuun voor de ziektes, giffen en mind affecting effecten van deze wezens.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: 1x
  Duratie: Dag
 • Azure protection

  Mishka niveau 1

  Met dit gebed kan een priester immuniteit creëren tegen normale schade. Hiertoe moet de priester de armen voor langs het lichaam kruisen en blijven bidden. Dit effect stopt zodra niet langer aan deze voorwaarde wordt voldaan, of de priester anderszins een vijandige actie uitvoert.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Concentratie
 • Cure poison or disease

  Mishka niveau 1

  Dit gebed kan op 2 manieren worden ingezet. Deze manier moet worden gekozen bij incantatie van het gebed. 1) De priester verwijdert onmiddellijk 1 gif, van max. niveau 1, uit het systeem van de aangeraakte persoon en daarmee stoppen ook alle effecten hiervan. Schade die al is aangedaan door een gif; blijft in stand en moet op een andere manier genezen worden. 2) De priester geneest 1 ziekte bij de aangeraakte persoon en stopt daarmee de direct gevolgen hiervan. Eventuele permanente schade of extreem heftige effecten worden niet genezen.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Eye of the moon

  Mishka niveau 1

  De priester krijgt een Goddelijke ingeving en weet precies wat een persoon mankeert aan verwondingen, ziekten en giffen. Alleen vervloekingen worden niet herkend door dit gebed.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Concentratie
 • Protection from element

  Mishka niveau 1

  De aangeraakte persoon mag de eerste 5 schade negeren van één element, welke wordt bepaald tijdens de incantatie van dit gebed. Laat in de incantatie horen tegen welk element moet worden beschermd. N.B. Dit beschermd enkel tegen de schade van dit element, niet tegen eventuele neveneffecten.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Shield of faith

  Mishka niveau 1

  De aangeraakte persoon krijgt tijdelijk 1 pantserpunt/Divinity aan Goddelijke bescherming. Deze pantserpunten kunnen niet worden gerepareerd en worden als eerste vernietigd, alvorens het eventueel aanwezige fysieke pantser wordt aangetast. Indien de priester dit gebed op zichzelf uitspreekt, ontvangt deze 2 pantserpunten/Divinity i.p.v. 1
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Complete faith

  Mishka niveau 2

  Als voor het einde van het dagdeel de priester op nul levenspunten komt te staan, wordt het effect van dit gebed actief. Deze zorgt ervoor dat de priester dan na 10 seconden weer één levenspunt terugkrijgt. Dit gebed werkt maar eenmalig per uitspreken van het gebed. OC: voordat dit gebed werkt, moet je dit aan spelleiding aangeven, om onjuist gebruik te voorkomen.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Curing Touch

  Mishka niveau 2

  De priester geneest maximaal twee (2) levenspunten bij een gewond persoon. Gedurende de incantatie zal de gewonde niet overlijden aan diens verwondingen.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Resist element

  Mishka niveau 2

  De aangeraakte persoon mag de eerste 10 schade negeren van één element, welke wordt bepaald tijdens de incantatie van dit gebed. Tevens mag deze persoon van iedere individueel effect 1 schade van het betreffende element aftrekken, alvorens de schade wordt geteld. Bijv. een wapenslag met 2 “Fire” op een persoon waarop dit gebed actief is (met het element vuur als gekozen element), ontvangt slechts 1 Vuurschade. Laat in de incantatie horen tegen welk element moet worden beschermd. N.B. Dit beschermd enkel tegen de schade van dit element en enkel tegen eventuele neveneffecten indien er geen schade wordt toegedaan na aftrek van de 1 elementaire schade van dit gebed.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Wrath of the moon

  Mishka niveau 2

  De priester mag gedurende iedere encounter éénmaal een persoon bewusteloos slaan met behulp van Goddelijke kracht. De call is “Knock-Out”. Dit gebed negeert dus pantser en het doelwit komt na vijf minuten pas weer bij. De priester heeft echter de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het doelwit van dit gebed niets aangedaan wordt terwijl deze bewusteloos is en kort daarna (minstens 15 minuten). Het leven van deze persoon is in handen van de priester.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Divine resistance

  Mishka niveau 3

  Na de incantatie van dit gebed zal de aangeraakte persoon gedurende 1 dagdeel beschermd zijn tegen het eerstvolgende gif of ziekte daardoor deze getroffen wordt. Na getroffen te worden door eender welk gif of ziekte, zal dit gebed vanzelf beëindigd worden. Tevens kan hiermee 1 gif of ziekte van niveau 1, 2 of 3 worden genezen. Als dit gebed op deze manier wordt gebruikt, biedt het geen verdere bescherming en gaat de duratie worden verkort naar ‘Permanent’. N.B. Extreem heftige ziektes zullen mogelijk enkel een verminderd effect hebben.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Zie tekst
 • Elemental immunity

  Mishka niveau 3

  De aangeraakte persoon mag gedurende 1 encounter de schade negeren van één element, welke wordt bepaald tijdens de incantatie van dit gebed. Laat in de incantatie horen tegen welk element moet worden beschermd. Dit beschermd tevens tegen neveneffecten van elementaire aanvallen.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Protect the chivalrous

  Mishka niveau 3

  De priester kiest één persoon als beschermer. De beschermer krijgt de volgende zegeningen: • De beschermer krijgt drie extra levenspunten. Deze worden eerst gebruikt, alvorens de reguliere levenspunten worden aangetast. • De priester kan diens beschermer volledig genezen door een enkele aanraking en het spenderen van 1 Divinity en een incantatie als die van een niveau 1 gebed. • De beschermer is immuun voor “Fear”, wanneer deze zich binnen 3 meter van de priester bevindt. • De beschermer kan de priester genezen door zelf alle wonden over te nemen. De beschermer valt dan neer met nul levenspunten; de priester wordt hierdoor geven met alle resterende levenspunten van de beschermer (minimaal 3). Er kan maar 1 beschermer tegelijk aangewezen worden. Zodra dit gebed opnieuw wordt uitgesproken, vervallen de zegeningen op de vorige beschermer en worden deze actief op de nieuwe.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Knight Order

  Mishka niveau 4

  De priester benoemt een orde van beschermers, die als doel heeft één persoon te beschermen. Het gebed voorziet in een orde van 1 persoon in het centrum en 3 leden. De orde kan uitgebreid worden; voor ieder extra lid kost het gebed 2 Divinity meer. De priester kan zowel lid als centrum van de orde zijn, maar nooit tegelijk en is niet noodzakelijkerwijs onderdeel van de orde. Ieder lid van de orde kan door aanraking: • Één of meer levenspunten overdragen aan het centrum. Deze levenspunten worden genezen bij het centrum en het lid verliest deze levenpunten. Het centrum kan hiermee niet meer dan diens maximale hoeveelheid levenspunten krijgen. • Een negatief effect (Entangle, Fear, Command, charm, etc.) overnemen van het centrum. Let op: in dit geval treedt het effect altijd op bij de ontvangende partij, zelfs al zou deze normaal weerstand hiertegen heeft. • Er is geen limiet voor het aantal keer dat deze effecten kunnen plaatsvinden binnen 1 orde.
  Afstand: Far Doelwit: Een groep aangewezen personen binnen bereik
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: 1x
  Duratie: Dagdeel
 • Moon shield

  Mishka niveau 4

  Alle bondgenoten die zich binnen bereik bevinden van de priester, worden immuun voor normale schade en kunnen enkel subdual schade doen (dit geldt voor alle schade die een dergelijk persoon doet, zoals wapens, spreuken, gebeden en explosieven).
  Afstand: Far Doelwit: Alle bondgenoten binnen bereik
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Courage

  Mohr niveau 1

  Bij de incantatie draagt de priester de moed van de ware krijger over aan de gezegende. Degene die de kracht ontvangt is gedurende de zegening immuun tegen de eerste twee “Fear” effecten. Per bestede Divinity bovenop de initiële kosten voor dit gebed, kan dit gebed worden gedeeld met 2 extra personen.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Detect daemon

  Mohr niveau 1

  De priester ziet eenvoudiger of iemand een daemonische dienaar van de Vuurheer is of niet, door zich eenmaal per encounter op de typerende essentie van deze wezens te concentreren. De speler mag OC aan iedereen die hij/zij ziet vragen of deze persoon een servitar van de Vuurheer is of niet. Deze moeten daar OC naar waarheid op antwoorden.
  Afstand: Far Doelwit: Iedere daemon binnen bereik
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Enrage

  Mohr niveau 1

  Zodra dit gebed aangeroepen wordt, is het doelwit veel prikkelbaarder dan gebruikelijk. Zodra hij/zij dit wil, maar ook als die tot woede gedreven wordt, wordt dit gebed actief. Dan krijgt het doelwit een rode waas voor de ogen en zal langer doorgaan met strijden. Het doelwit krijgt het “Rage” effect. Per bestede Divinity bovenop de initiële kosten, kan dit gebed worden gedeeld met 2 extra personen. Aantal Divinity dat kan worden besteed: 1+ (maximum = hoogste niveau Mohr gebed)
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Fiery assault

  Mohr niveau 1

  De priester mag gedurende iedere encounter éénmaal een “Fiery Touch” of “Fire Arrow” effect (zie de spreuken van het element Vuur) gebruiken.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Intimidate

  Mohr niveau 1

  Het doelwit mag gedurende iedere encounter éénmaal een “Fear” effect gebruiken.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Fight daemon

  Mohr niveau 2

  De priester mag zo vaak hij/zij wil een “Strike”-effect gebruiken tegen de servitars van de Vuurheer
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Flaming Strike

  Mohr niveau 2

  De priester mag gedurende iedere encounter eenmaal een “Flaming Strike” uitvoeren. Call: “1 Fire, Strike”
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Scorch wound

  Mohr niveau 2

  Door wonden dicht te branden (en het slachtoffer in helse pijnen te laten creperen) kan een priester van de Vuurheer levens redden. Dit gebed geneest 3 levenspunten bij de aangeraakte persoon.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 voorwerp
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Shattering weapon

  Mohr niveau 2

  Het eerste wapen dat de priester schade toe brengt, zal daarna in stukken uiteen barsten. Dit geldt voor zowel hand- als projectielwapens. Hierna vervalt het effect van dit gebed. Call: “Shatter”
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Destruction

  Mohr niveau 3

  Het voorwerp dat de priester aanwijst, wordt compleet vernietigd en vergaat tot stof. Dit werkt op alle niet-magische/Goddelijke voorwerpen tot maximaal 100 kg en op veel magische/Goddelijke voorwerpen. Slechts levende wezens, voorwerpen van adamantium en machtige magische/Goddelijke voorwerpen zijn immuun tegen dit gebed. Call: “Destruction - Shatter”
  Afstand: Close Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Concentratie
 • Dominate Daemon

  Mohr niveau 3

  Dit gebed werkt als een “Command” (zie derde niveau Geestmagie), maar hij werkt alleen op servitars van de Vuurheer en de priester kan gedurende 1 encounter oneindig commando’s geven. Let op: Servitars van een hoog machtsniveau zijn immuun tegen geestbeïnvloedende effecten (en dus ook dit gebed). Alle servitars van de vuurheer streven ernaar om dit niveau te bereiken, o.a. vanwege dit gebed.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Unifying example

  Mohr niveau 3

  De priester zegent zichzelf tot lichtend voorbeeld van alle strijders. Iedereen die binnen 3 meter van de priester blijft, zal immuun zijn voor “Fear” effecten. Tevens draagt eenieder na het uitspreken van het gebed, een zegening die beschermt tegen de eerste vijftien (15) schade van het element vuur. Roep “Geen effect” om dit te laten zien. De priester zelf kan verder ook 1x per minuut een “Strike” slaan.
  Afstand: Close Doelwit: Alle bondgenoten binnen bereik
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Circle of Nihilism

  Mohr niveau 4

  Dit gebed creëert een cirkel waarbinnen 1 type voorwerp (bijv. potion, zwaard, dukaat) wordt beïnvloed. Alle voorwerpen van dit type die in de cirkel terecht komen, worden meteen vernietigd door een “Shatter”-effect. De standaardregels van “Shatter” zijn hierop van toepassing. Tevens is het verboden om delen van levende wezen te beschrijven als “voorwerpen” bij dit gebed.
  Afstand: Far Doelwit: 1 cirkel met doorsnede van 5 meter
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Fuse with fire

  Mohr niveau 4

  Met dit gebed laat de priester een sterfelijk persoon bezeten raken door een servitar van de Vuurheer. Deze persoon wordt een machtige krijger, maar zal slechts de Wil van de Vuurheer uitvoeren. (Vuur en vernietiging brengen aan zijn vijanden). Aan het eind van het gebed, draagt het lichaam van het doelwit de sporen na. (rode huid, hoorntjes, permanente verwondingen, etc.) De gezegende heeft de volgende voordelen: • +10 HP • Immuun voor Vuurschade en “Fear”-effecten. • 1x per 30 seconden mag het doelwit één van de volgende effecten gooien: o Fire arrow (1e graads vuurmagie) o Fear (1e graads geestmagie) o “Strike”. • 1x per encounter mag het doelwit één van de volgende effecten gebruiken: o “Fiery embrace (3e graads vuurmagie) o “Shatter” (2e graads vuurmagie) o “Enrage” (1e graads priester van de Vuurheer) Bovendien geldt de gezegende als servitar van de vuurheer en kan dus beïnvloed worden door effecten die specifiek effect hebben op deze servitars, “Fight daemon" of "Dominate daemon”
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Chaos influence

  Rach'tsor niveau 1

  De priester kan de gezegende persoon 1x per encounter een “Evade” effect geven door de treffer toch net niet te laten raken en het instinct van de gezegende persoon het over te laten nemen.
  Afstand: Close Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Godly Life

  Rach'tsor niveau 1

  Zolang de zegening in stand blijft; zal de gezegende persoon niet overlijden aan zijn/haar verwondingen. Door deze zegening stelt de Goddelijke kracht het moment van overlijden uit. De zegening geneest geen wonden, maar creëert extra tijd om een stervende te helpen. Dit gebed werkt ook bij “Fatal” en kan gebruik worden om het effect van giffen uit te stellen.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Concentratie
 • Healing arrow

  Rach'tsor niveau 1

  Je schiet een pijl van Goddelijke genezende kracht af op je doelwit. Deze ontvangt 1 HP genezing.
  Afstand: Far Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Rejuvenation

  Rach'tsor niveau 1

  De priester geneest maximaal 3 levenspunten bij een gewond persoon door deze te voorzien van nieuwe jonge huid om de wond te dichten. Gedurende de incantatie zal de gewonde niet overlijden aan zijn verwondingen.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Concentratie
 • Twitch

  Rach'tsor niveau 1

  Je leidt de persoon af waardoor deze even de andere kant op kijkt bijvoorbeeld over zijn schouder. Deze persoon is ten minste 2 seconden afgeleid. Dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Close Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Bend Shape

  Rach'tsor niveau 2

  De priester kan een voorwerp vorm laten veranderen, naar wat deze zich inbeeldt. De priester moet zelf voor een Phys-Rep zorgen.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 voorwerp met een maximaal volume van 5 liter
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Body Heal

  Rach'tsor niveau 2

  De priester geneest maximaal 8 levenspunten te verdelen over max. 2 gewonde persoon. Gedurende de incantatie zal de gewonde niet overlijden aan zijn verwondingen. Indien de priester 2 personen wenst te genezen, moeten beide personen zijn aangeraakt tijdens het bidden voor dit gebed.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Cure Fatal

  Rach'tsor niveau 2

  De priester stopt onmiddellijk de effecten van een fatale verwonding en geneest de persoon die deze wond had met 1 levenspunt. Gedurende de incantatie zal de gewonde niet overlijden aan zijn verwondingen.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Disrupt Order

  Rach'tsor niveau 2

  De gezegende persoon kan één niveau 2 of lager mind affecting effect, dat reeds actief is op die persoon, negeren voor 1 encounter indien deze persoon dit effect niet wenst te hebben. De persoon kan dit effect ook weer terug activeren binnen diezelfde encounter, waarmee het effect van dit gebed komt te vervallen.
  Afstand: Close Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Adaptability

  Rach'tsor niveau 3

  De gezegende persoon is gedurende een dagdeel in staat om allerlei situaties het hoofd te kunnen bieden. Gedurende deze tijd kan ieder encounter 1 van onderstaande effecten worden gebruikt. • Negeer 1 mind affecting effect • Genees direct 1 HP zonder incantatie • Negeer 1 “Trapped” of “Ensnare” effect • Gebruik 1x “Evade”
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Field of Healing

  Rach'tsor niveau 3

  Alle personen binnen bereik de priester genezen 2 levenspunten. Gedurende de incantatie zullen gewonden niet overlijden aan verwondingen.
  Afstand: Far Doelwit: Iedereen binnen bereik
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Total Body Heal

  Rach'tsor niveau 3

  De priester geneest alle lichamelijke problemen die de aangeraakte persoon heeft; • Geneest alle missende HP • Regenereert lichaamsdelen, • Geneest fatale verwondingen • Verdrijft gif en ziektes. Let op dat de zegening niets doet tegen mind affecting effecten, vervloekingen (tenzij deze fysiek zijn) of effecten die de ziel beïnvloeden.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Boundless Freedom

  Rach'tsor niveau 4

  Vrijheid is een belangrijk aspect van het leven in de leer van Rach’tsor. Hiertoe wordt met dit gebed de persoon die dit uitspreekt een vorm van eindeloze vrijheid geboden. Binnen een dagdeel kan de gezegende priester(es) voor 1 encounter immuniteit activeren voor alle volgende effecten: • Ensnare • Mind affecting • Torture • Trapped Doordat de gezegende zich zodanig overgeeft aan het gevoel van vrijheid, is deze niet in staat om andere gebeden te gebruiken.
  Afstand: Touch Doelwit: Self
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Champion of Life

  Rach'tsor niveau 4

  Gedurende 1 dagdeel wordt de priester een Kampioen van Leven. Hij kan onbeperkt “Rejuvenation” (zie eerste niveau gebed) uitspreken gedurende dit dagdeel, zonder hiervoor Divinity te spenderen, ook al de priester dit gebed normaliter niet kent. Een persoon kan slechts 1x per dagdeel worden genezen door een dergelijke “Rejuvenation” (tenzij er 1 Divinity voor wordt gebruikt, zodat het een normaal gebed wordt). De priester is gedurende dit dagdeel ook immuun voor gif en ziekten.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Enhance <emotion>

  Seductress niveau 1

  Dit gebed versterkt een specifieke negatieve emotie bijv.: Boos, Verlegen, Gespannen, Verdrietig, Zwak, Bedreigd, Bang, Jaloers, Paniekerig, Gejaagd, Ontevreden, Onzeker, Schaamtevol, Gekwetst, Gebruikt, Verraden, Afgewezen, Benauwd, Woedend, Gefrustreerd, Vernederd, Vijandig, Afhankelijk, Verloren, Ongeduldig, Verveeld, Nutteloos N.B. dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Fear

  Seductress niveau 1

  De priester mag gedurende iedere encounter éénmaal een “Fear” effect gebruiken.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Know Curse

  Seductress niveau 1

  De priester merkt of er een vervloeking actief is op de persoon die hij/zij aanraakt. Deze zegening herkent alle vervloekingen vanuit de Vrouwe der Schaduwen én het “Quest” gebed van Erasu. Ook weet de priester wat de exacte bewoordingen zijn van de vervloeking/queeste en dus wat de “uitweg” is. Als het om een andersoortige vervloeking gaat, kan het effect van dit gebed wisselend effect hebben.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Concentratie
 • Shield of illusions

  Seductress niveau 1

  De priester ontvangt een zegening waardoor deze even ergens anders is wanneer hij/zij zou worden geraakt door een aanval. De zegening werkt alleen tegen de eerste aanval en is daarna beëindigd. Zie het “Evade” effect voor details. Call: “Evade – Shield of illusions”
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Steal item

  Seductress niveau 1

  Als dit gebed actief is, kan hij op ieder moment gebruikt worden. De priester kan een onbeheerd voorwerp magisch stelen. De priester kijkt naar het voorwerp en dit zal even later in zijn hand verschijnen. Hierna vervalt het effect van dit gebed. Dit werkt alleen op een onbeheerd voorwerp dat niet groter is dan de handpalm van de priester. OC: Loop even naar een spelleider toe en zeg welk voorwerp je steelt; deze zal het dan voor je halen.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Charm

  Seductress niveau 2

  Het doelwit wordt Goddelijk beïnvloed om de vriend van de priester te zijn. Gebruik de call “Charm”. Dit effect is mind affecting.
  Afstand: Far Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Curse

  Seductress niveau 2

  De priester spreekt een vervloeking uit over een persoon. Deze vervloeking is een negatief effect dat duurt totdat een dagdeel voorbij is, maar een vervloeking dient ook altijd een “uitgang” te hebben. Voorbeeld: “Totdat je al je geld hebt weggegeven, zal je geen geld meer kunnen verdienen met je smederij”. Het effect is dat een vaardigheid “ambacht” niet werkt; de uitgang is het weggeven van al het geld dat iemand heeft. Je mag als priester zelf een negatief effect bedenken; maar dan moet je een spelleider van te voren informeren over de vloek. De spelleider past het effect aan op het niveau van de vloek, de moeilijkheid van de uitgang en de manier waarop je het uitspeelt. Je mag ook één van de standaard negatieve effecten hanteren: • Een vaardigheid (m.u.v. magie/spreuken, priesterwijding/gebeden of alchemie) werkt niet • Het personage heeft -1 levenspunt • Het personage krijgt een fysiek teken (hoorns, huidtekening) dat niet verwijderd kan worden. Spelleiders waarderen het als je een geschreven versie van de vloek aan hen overhandigd, omdat de bewoording nogal nauw luistert (in eerdergenoemd voorbeeld kan de vloek gebroken worden door het geld weg te geven en vervolgens weer terug te krijgen). Als dit niet gebeurt, is de interpretatie van de spelleiding leidend. N.B. Een priester kan een maximum aantal vloeken actief hebben, als het hoogste niveau gebed van de Seductress. Een priester kan diens eigen vervloeking ontdoen, door hier 1 Divinity aan te spenderen.
  Afstand: Far Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt (zie tekst)
  Duratie: Dagdeel
 • Gift

  Seductress niveau 2

  De priester mag met dit gebed één van diens vaardigheden op maximaal niveau 2 (excl. spreuken, gebeden of recepten en de prestige vaardigheden) overdragen aan een andere persoon. Voorbeelden zijn het gebruik van vaardigheden voor gebruik van wapens, pantservaardigheden, scrolls, etc. Gedurende het dagdeel kan de priester deze vaardigheid niet gebruiken, en degene die hem ontvangt wel. Hierdoor kan iemand een vaardigheid tijdelijk gebruiken waarvoor hij niet de vereiste vaardigheden kent. Dit gebed mag ook de andere kant op gebruikt worden; waardoor een andere persoon een vaardigheid op maximaal niveau 2 tijdelijk overdraagt aan de priester. Dit kan alleen als deze persoon hiermee bewust instemt en dit kan afgedwongen worden met een “Command”.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon + zichzelf
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Imitate prayer

  Seductress niveau 2

  Als geïmiteerd gebed. Priesters van de Vrouwe der Schaduwen gaan soms door voor priesters van andere Goden. Hun Godheid geeft hen krachten die precies overeenkomen met die van andere Goden, dit kost hen echter wel meer kracht. Priesters van de Vrouwe der Schaduwen kunnen alle eerstegraads gebeden leren van andere Goden als tweedegraads gebeden. Deze dienen individueel aangekocht te worden. De priester mag nooit één van de namen van de andere Godheid gebruiken om te bidden, maar hoeft ook de naam van de vrouwe der schaduwen niet te noemen.
  Afstand: Zie tekst Doelwit: Als geïmiteerd gebed
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Als geïmiteerd gebed
  Duratie: Zie tekst
 • Greater curse

  Seductress niveau 3

  De grotere vervloeking werkt hetzelfde als een “Curse” met als verschil dat de grotere vervloeking langer kan werken of sterker is. De priester heeft de keuze om: • Het effect te versterken (zie hieronder voor voorbeelden) • De duur te verlengen tot 1 (OC) jaar De standaardeffecten zijn: • Zodra het personage iets eet of drinkt; krijgt het 3 punten schade. • Het personage verliest toegang tot een element magie naar keuze van de priester. • Het personage verliest toegang tot een soort alchemie (drankjes, componenten, hoge alchemie) naar keuze. • Het personage verliest de vaardigheid om bloed te laten vloeien met wapens. • Het personage heeft nog maar 1 levenspunt van zichzelf en de vaardigheid “Toughness” werkt niet. • Het personage valt in slaap, wanneer hij langer dan 15 seconden geen geluid maakt N.B. Een priester kan een maximum aantal vloeken actief hebben, gelijk aan het hoogste niveau gebed van de Seductress. Een priester kan diens eigen vervloeking ontdoen, door hier 1 Divinity aan te spenderen.
  Afstand: Far Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: 2 (zie Effect)
  Duratie: Zie tekst
 • Mutual gifts

  Seductress niveau 3

  Dit gebed werkt als “Gift”, met als verschil, dat beide personen de vaardigheid kunnen (blijven) gebruiken en de andere persoon ook een vaardigheid met de priester kan delen.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf + 1 persoon
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Shadow Message

  Seductress niveau 3

  De priester kan een persoon een opdracht geven. Dit persoon zal er alles aan doen deze opdracht te laten slagen. Informeer van tevoren even bij de spelleiding of je opdracht binnen de lijnen van dit gebed valt. Er zijn twee beperkingen: • Het doelwit kan geen commando krijgen dat direct tot zijn of haar dood leidt. bijv. “Sterf” • De opdracht mag maximaal 7 woorden lang zijn. Dit gebed hoeft niet hardop te worden uitgesproken, maar zal wel altijd minstens gefluisterd moeten worden. Ook moet dit gebed binnen 3 meter van het target worden gedaan. Indien gewenst kan spelleiding de boodschap overbrengen, echter kan er dan wat vertraging in het bezorgen van de boodschap zitten. N.B. dit is een mind-affecting effect.
  Afstand: Close Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Death's curse

  Seductress niveau 4

  De doodsvloek is het meest heftige wapen in het arsenaal van de priesters van de Schaduwvrouwe. Degene over wie deze vervloeking is uitgesproken, zal a) overlijden na een tijd die door de caster is omschreven* en b) zich steeds slechter gaan voelen. * tijdens een hoofdevenement en minstens 1 dagdeel na het uitspreken. Zoals alle vloeken; moet ook deze een “uitgang” hebben, een manier om de vloek te omzeilen. N.B. Een priester kan een maximum aantal vloeken actief hebben, als het hoogste niveau gebed van de Seductress. Een priester kan diens eigen vervloeking ontdoen, door hier 1 Divinity aan te spenderen.
  Afstand: Far Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: 1x
  Duratie: Zie tekst
 • Weaver of emotions

  Seductress niveau 4

  Een priester(es) van de Vrouwe der Schaduwen is een expert in manipulatie door middel van beïnvloeding van emoties. Door middel van dit gebed wordt hij/zij in staat gesteld om gedurende 1 dagdeel, iedere encounter, 2x 1 persoon binnen 3 meter te inspireren tot een bepaalde emotie. De keuze is aan de priester en dit kan niet vaker dan 10x per uur voorkomen. De call hiervoor is: “Inspire [emotie]”. Dit is mind-affecting.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: 1x
  Duratie: Dagdeel
 • Improve equipment

  Tarkyss niveau 1

  Je zegent een deel van een pantseruitrusting of een volledig schild in naam van de Smidse God. Hiermee krijgt het voorwerp 2 extra AP. Deze zijn niet te repareren, maar verdwijnen niet als het voorwerp door een ander persoon wordt gedragen of gebruikt. Dit gebed zegent slechts 1 locatie, maar kan voor meerdere locatie, individueel, worden uitgesproken.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 pantserdeel of schild
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dag
 • Learn Craft

  Tarkyss niveau 1

  Je kunt voor 1 dagdeel een niveau 1 ambacht uitvoeren alsof je de vaardigheid zelf bezit. N.B. Dit geldt niet voor de vaardigheid Guild Master.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Quick fix

  Tarkyss niveau 1

  Het deze zegening repareert de priester 2 AP van een pantserdeel of schild. Het totaal aantal AP kan niet boven het reguliere aantal worden verhoogd. Dit gebed kan ook worden gebruikt om pantser en schilden die door een “Shatter” zijn vernietigd, te repareren. Deze komen terug op max. 2 AP.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 pantserdeel of schild
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Concentratie
 • Refine Common component

  Tarkyss niveau 1

  De priester van Tarkyss kan uit het niets een (S) grondstof van niveau 1 naar keuze creëren. Dit kan alleen op de Kederan plain zelf.
  Afstand: Far Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: 3
  Duratie: Concentratie
 • Weaken Defense

  Tarkyss niveau 1

  Het pantserdeel of schild van het doelwit verliest 2 AP. Call: “Weaken Defense, -2 AP [locatie/schild]”
  Afstand: Close Doelwit: 1 pantserdeel of schild
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Concentratie
 • Empower equipment

  Tarkyss niveau 2

  Je zegent een deel van een pantseruitrusting of een volledig schild in naam van de Smidse God. Hiermee krijgt het voorwerp 4 extra AP. Deze zijn niet te repareren, maar verdwijnen niet als het voorwerp door een ander persoon wordt gedragen of gebruikt. Dit gebed zegent slechts 1 locatie, maar kan voor meerdere locatie, individueel, worden uitgesproken.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 pantserdeel of schild
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dag
 • Mending

  Tarkyss niveau 2

  Je herstelt een niet-magisch/Goddelijk voorwerp naar originele staat. Voorbeelden hiervan zijn: een wapen repareren dat door een “Shatter” effect is vernietigd, een pantserdeel of schild naar diens volledige oorspronkelijke AP repareren, of bijv. een vaas ‘lijmen’.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 wapen, pantserdeel, schild of voorwerpen van vergelijkbaar volume
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Concentratie
 • Refine Uncommon component

  Tarkyss niveau 2

  De priester van Tarkyss kan uit het niets een (S) grondstof van niveau 2 naar keuze creëren. Dit kan alleen op de Kederan plain zelf.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: 2
  Duratie: Concentratie
 • Share Craft

  Tarkyss niveau 2

  Je geeft jezelf plus max. 3 anderen één niveau 1 ambacht naar keuze voor 1 dagdeel. N.B. Dit geldt niet voor de vaardigheid Guild Master.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf + max. 3 personen
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Excelling equipment

  Tarkyss niveau 3

  Je zegent een deel van een pantseruitrusting of een volledig schild in naam van je God. Hiermee krijgt het voorwerp 6 extra AP. Deze zijn niet te repareren, maar verdwijnen niet als het voorwerp door een ander persoon wordt gedragen of gebruikt. Dit gebed zegent slechts 1 locatie, maar kan voor meerdere locatie, individueel, worden uitgesproken.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 pantserdeel of schild
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dag
 • Quartermaster

  Tarkyss niveau 3

  Je kan een gevorderd recept van een smid maken met de componenten die daarvoor nodig zijn, zonder er tijd aan kwijt te zijn.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Concentratie
 • Refine Rare component

  Tarkyss niveau 3

  De priester van Tarkyss kan uit het niets een (S) grondstof van niveau 3 naar keuze creëren. Dit kan alleen op de Kederan plain zelf.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: 1
  Duratie: Concentratie
 • Invulnerability

  Tarkyss niveau 4

  Je zegent een aantal onderdelen van een pantseruitrusting of een volledig schild in naam van de Smidse God. Hiermee wordt het voorwerp onverwoestbaar (negeer: “Shatter”-effecten) en de drager ervan op de betreffende locatie(s) immuun voor schade, met uitzondering van Through-effecten. Dit gebed zegent 1 van de volgende locaties, maar kan voor andere locaties, apart, worden uitgesproken: - Beide armen - Beide benen - Torso - Schild (groot of klein)
  Afstand: Touch Doelwit: Pantsersetdeel of schild
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Masterpiece

  Tarkyss niveau 4

  Je maakt of repareert 1 volledig wapen, schild of pantseruitrusting van de gevorderde wapensmid lijst. Hiervoor zijn geen componenten nodig.
  Afstand: Touch Doelwit: Zelf
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Concentratie
 • Caring Aura

  Zorax niveau 1

  Iedereen binnen bereik zal een vriendschappelijke gemoedstoestand krijgen ten opzichte van de anderen getroffenen. Op het moment dat er iemand wordt getroffen door externe factoren, zoals schade of andere negatieve effecten, eindigt het effect van dit gebed. Dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Far Doelwit: Iedereen binnen close range (3m) gedurende de duratie
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Echo

  Zorax niveau 1

  De priester(es) kan 2x per encounter een geluid zichzelf laten herhalen. Indien dit geluid afkomstig was van gesproken tekst van iemand om je heen, moet deze de tekst herhalen op dezelfde manier. Aangezien enkel het geluid wordt gereproduceert is dit geen mind affecting effect.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Dagdeel
 • Enhance <emotion>

  Zorax niveau 1

  Versterk een specifieke positieve emotie bijv.: Blij, Rustig, Veilig, Vertrouwd, Geaccepteerd, Geliefd, Ontspannen, Vredig, Energiek, Vrolijk, Enthousiast, Tevreden, Sterk, Zelfverzekerd, Onbezorgd, Verbonden, Comfortabel, Competent, Behaaglijk, Dankbaar, Trots, Waardevol, Plezierig, Hoopvol. Dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Reinforce emotion

  Zorax niveau 1

  Haal een persoon weg uit een situatie van nare gevoelens. Dit bijv. worden gebruikt om “Fear”-effecten (maar niet “Terror”) weg te halen. Dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Touch of Mercy

  Zorax niveau 1

  Een aangeraakt persoon kan gedurende 1 encounter alleen non lethal schade slaan met alle wapens die deze hanteert. Dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 1 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Fascinate Person

  Zorax niveau 2

  Het doelwit raakt gefascineerd door het schouwspel of verhaal wat je tegen hem afsteekt, dat tijdens dit gebed begonnen bent. Zolang de priester dit voortzet en het doelwit geen schade ontvangt, zal de persoon geen enkele actie ondernemen behalve stilstaan, luisteren en ademen. Het doelwit moet je kunnen zien, horen en verstaan, anders werkt het effect niet. Ook als er een gevaarlijke situatie, zoals een gevecht, verbreekt het effect van dit gebed. Dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Close Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Hymn of Mercy

  Zorax niveau 2

  Alle personen die na het uitspreken van het gebed binnen range van de priester staan krijgen het effect van Touch of Mercy. Dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Mass Far Doelwit: Iedereen binnen bereik
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Inspire Love

  Zorax niveau 2

  Inspireer een aangeraakt persoon tot het liefhebben van het eerste wat die persoon waarneemt met eender welk zintuig. Dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Touch Doelwit: 1 persoon
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Rousing performance

  Zorax niveau 2

  Iedereen binnen bereik krijgt het effect van Reinforce emotion over zich heen en ófwel +1 HP óf 1x “Double” slaan. Dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Mass Far Doelwit: Iedereen binnen bereik
  Benodigde Divinity: 2 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Frightful Tune  

  Zorax niveau 3

  Je ‘vangt’ iemand in zijn eigen angst. Deze persoon wordt het slachtoffer van een “Terror” effect. Dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Far Doelwit: Iedereen binnen bereik, die het gezang hoort.
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Hymn of Peace

  Zorax niveau 3

  Na het beëindigen van het gebed zal iedereen binnen bereik van het gebed geen vijandige acties meer kunnen ondernemen. Dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Far Doelwit: Iedereen binnen bereik
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter
 • Song of Healing

  Zorax niveau 3

  Iedereen binnen 3 meter aan het einde van het gebed voelt zich mentaal zo versterkt dat hij 1 levenspunt (HP) geneest. Dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Mass Close Doelwit: Iedereen binnen bereik, die het gezang hoort.
  Benodigde Divinity: 3 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Direct
 • Deadly Performance  

  Zorax niveau 4

  Je maakt een dusdanig angstaanjagend geluid dat de persoon een fatale verwonding oploopt. Dit is een mind affecting "Fear" effect.
  Afstand: Far Doelwit: Iedereen binnen bereik, die het gezang hoort.
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Concentratie
 • Mediator  

  Zorax niveau 4

  Aan het einde van het gebed zal iedereen binnen bereik van het gebed geen vijandige acties meer kunnen ondernemen en zal zijn volledige aandacht wenden tot de priester. Alle getroffenen met uitzondering van de priester krijgen een mute effect over zich heen. Het is nu aan de priester om te bepalen wie wanneer spreekt en hij kan dan ook als enige personen “muten” en ont-“muten”. Dit is een mind affecting effect.
  Afstand: Far Doelwit: Iedereen binnen het bereik van het gebed
  Benodigde Divinity: 4 Gebruik per dag: Onbeperkt
  Duratie: Encounter