Skip to Main Content

Inleiding

Scrolls en andere magische teksten worden geschreven in speciale talen en tekenvormen. Deze talen hebben ofwel een referentie naar de stroming van magie, of vormen de basis van (oude) magische teksten. Voor het lezen en schrijven van magische geschriften is kennis van de taal waarin deze geschreven is/wordt vereist. In het overzicht hieronder staan de talen en hun doel/betekenis uitgewerkt.

Let op: Enkel spreuken van elementaire magie kunnen worden vastgelegd in scrolls. Gebeden kunnen niet in scrolls worden verwerkt!

Overzicht magische talen

Abjuration marksAarde Taal der Aardemagie
Illusionist iconsLucht Taal der Luchtmagie
Necromantic runesZwart Vertaalblad Necromantic runes - Zwart.pdf
Conjurer’s cuneiformWit Taal der Witmagie
Druidic glyphsNatuur Taal der Natuurmagie
Enchanter cypherGeest Taal der Geestmagie
Invoker signsVuur Vertaalblad Invoker signs - Vuur.pdf
Scholastic emblemsWater Vertaalblad Scholastic emblems - Water.pdf
Basic magicTaal waarin de fundamenten van de magie worden bepaald.
Ancient magicTaal waar in het verre verleden magische schriften op zijn gebaseerd.

Benodigdheden

1. Kennis van de spreuk die moet worden beschreven

De schrijver van de scroll moet zelf de spreuk kunnen gebruiken, alvorens die hiervan een scroll kan maken.

2. Kennis van de juiste taal

  • Voor teksten van niveau 1 spreuken is enkel de taal “Basic” nodig. Hiermee kan je alle niveau 1 scrolls en teksten lezen en schrijven.
  • Voor teksten en scrolls van hogere niveau’s is tevens de taal van het element vereist.

3. Voldoende magische energie

Hiervoor kan één van de onderstaande bronnen worden gebruikt:

  • Elementaire mana in gelijke hoeveelheid als dat normaliter nodig is om de spreuk te gebruiken.
  • Een drankje/gif met een vergelijkbaar effect van ten minste 1 niveau hoger dan de te schrijven scroll, met de grondstof “Kolen” toegevoegd.
  • Een andere scroll van hetzelfde element van ten minste 1 niveau hoger dan de te schrijven scroll.

4. Stevige ondergrond

De tekens die de scroll bevat, moeten op een stevige ondergrond worden geplaatst.

In veel gevallen zal dit op perkament zijn van degelijke kwaliteit, of op andere vormen van solide papier. Tevens is het mogelijk om de scroll te plaatsen op bijvoorbeeld een stuk hout, steen óf huid.

Let op: Ongeacht de ondergrond van de scroll, zullen zowel de energie als de tekens verdwijnen na gebruik hiervan!

5. Inkt of verf

De geplaatste tekens moeten duidelijk leesbaar en permanent (tot aan gebruik) worden geplaatst. Het gebruikte gereedschap om de scroll te vervaardigen zal dus ook afhankelijk zijn van de vorm van inkt, verf, etc. en het type ondergrond waar(mee) de tekens worden geplaatst.