Skip to Main Content

Inleiding

Voor het vervaardigen van de grote verscheidenheid aan recepten zijn componenten nodig. Deze kunnen op verschillende manieren worden verkregen, zoals via (ruil)handel, diefstsal, spreuken, gebeden of het rechtstreeks bij de bron zoeken. Voor deze laatste methode zijn er in het regelsysteem van Kederan een aantal vaardigheden, ieder met hun eigen specialisme over de type componenten die kunnen worden gevonden. Een aantal componenten kunnen door meer dan één zoekvaardigheid worden verkregen.

Bovendien kunnen sommige componenten worden gemaakt via andere vaardigheden, zoals Refiner, Nature Worker of Smith.

Deze zoekvaardigheden zijn:

  • Hunter
  • Botanist
  • Miner
  • Poison Extractor
Een zoektocht naar componenten gebeurt in iteraties van 30 minuten aan IC-speeltijd.

Hoe werken de zoekvaardigheden?

Als je op zoekt wilt naar componenten, geef je dit vooraf aan bij een 'Ambachtspelleider'. Samen wordt dan bepaald wat je tijdens je zoektocht tegen gaat komen. Hierin zit zowel het vinden van de betreffende componenten, als eventuele problemen of bijzondere situaties die zich voordoen tijdens je zoektocht.

De Ambachtenspelleiders hebben kaartendecks met componenten die te vinden zijn, hieruit trek je het aantal kaarten dat bij jouw niveau in de zoekvaardigheid hoort. Op de kaarten staan de componenten die je tegen gaat komen. Van de getrokken mag je er één of een aantal kiezen. De aantallen voor zowel het te trekken als te kiezen kaarten, is terug te vinden in het overzicht hieronder.

Let op: Het is mogelijk om een grondstof te kiezen dat een hoger niveau heeft dan het niveau in de zoekvaardigheid. Je krijgt hier dan wel eventuele neveneffecten bij, deze staan vermeld op de componentkaart.

Je kan 1 persoon meenemen die niet de relevante zoekvaardigheid heeft. Deze persoon zal 1 kaart pakken. Jij beschermt de andere persoon voor de neveneffecten van kaarten lager dan jouw niveau in de zoekvaardigheid.

 

Niveau zoekvaardigheidAantal gevonden componentenAantal te kiezen componenten
121
242
364
486

Componenten bij aanvang van evenement

  • Je krijgt eenmalig het aantal kaarten dat je in 30 minuten zou kunnen vinden als componenten.
  • Je kan hiermee enkel kaarten krijgen van maximaal jouw niveau in de zoekvaardigheid.
  • Mocht je een kaart trekken die van een hoger niveau is, zal je een nieuwe kaart moeten trekken.

Componenten per zoekvaardigheid

Hieronder vind je per zoekvaardigheid welke componenten er mee kunnen worden gevonden.

Aangezien er nog steeds nieuwe componenten worden gevonden, zal deze lijst zich dynamisch aanpassen aan de huidige situatie.