Skip to Main Content

Wat is larp?

In het kort uitgelegd is LARP (Live Action Roleplay) een interactief improvisatie toneelspel waarbij je een zelfverzonnen spelerskarakter speelt in een van tevoren gecreëerde wereld met een vereniging specifieke regelset.

Alle informatie die je kwijt wilt met betrekking tot je spelerskarakter kun je vermelden op een daarvoor bestemd “Charactersheet”. Hierop staan gegevens zoals bijvoorbeeld het ras dat je speelt, de leeftijd van je personage, de vaardigheden die je hebt aangeleerd, enzovoort.

Wanneer je, aan de hand van de beschikbare regelset en de beschikbare achtergrondinformatie over de spelwereld, je spelerskarakter hebt vormgegeven, kun je aan de slag met je kostuum en andere benodigde attributen. Deze dienen enerzijds gemaakt en/of gekocht en/of aangepast te worden naar de uitstraling die je spelerskarakter heeft en anderzijds dienen deze aan te sluiten bij de regelset van de vereniging.

Een aantal keer per jaar worden er spelmomenten georganiseerd waaraan je kunt deelnemen. Dit worden ook wel evenementen genoemd. Eenmaal op locatie kun je, omgekleed en met je verkregen Charactersheet het spel in.

Tijdens een evenement wordt er door de organisatie een verhaallijn aangeboden. Het is mogelijk, dat deze verhaallijn gedurende verschillende achtereenvolgende evenementen doorloopt. Deze verhaallijn wordt ook wel “Plot” genoemd.Plot bestaat in verschillende vormen. Zo heb je bijvoorbeeld plot dat over meerdere evenementen heenloopt, plot dat slechts gedurende het evenement plaatsvindt en persoonlijk plot dat specifiek voor jou of jouw spelersgroep geschreven is. Plot kan worden ondersteunt door middel van “NPC’s”.

Verwachtingen op Kederan

Op Kederan doen we ons best om je een zo goed en leuk mogelijke LARP-ervaring te laten beleven. Tijdens een LARP-evenement bieden we je, voor een meerdaags evenement, eenovernachtingsmogelijkheid en bijhorende maaltijden aan. En uiteraard voldoende mogelijkheden om je binnenspels goed te vermaken met plot, NPC’s, interacties en interessante gebeurtenissen en “calls”. Wanneer je als speler deelneemt aan het spel, wordt het aanbevolen om een personage-achtergrond op te stellen om het verhaalteam in de mogelijkheid te stellen om persoonlijk plot voor je te kunnen ontwikkelen.

We verwachten dat iedere deelnemer zichzelf informeert aan de hand van de verstrekte regelset en het handboek van Kederan. Verder is het belangrijk is dat je je best doet om je zo veel mogelijk in te leven in het karakter dat je hebt gemaakt of toegewezen hebt gekregen. Zo zal je karakter bijvoorbeeld niet weten hoe magie werkt, als je een boer speelt zonder magische kennis. Een ander voorbeeld is dat je karakter niet zal weten hoe een vos eruitziet, als hij nog nooit in de bossen is geweest of boeken heeft gelezen waar vossen in beschreven staan. Het spreekt voor zich dat je karakter niets weet van recente technologie (computers, accuboormachines, etc.) omdat onze verhaallijn zich afspeelt in een andere wereld en een andere tijd.Het is niet vreemd om in situaties terecht te komen, waarin je even niet weet wat je moet doen. Twee belangrijke vragen die je jezelf dan kunt afvragen tijdens het spel; “zou mijn spelerskarakter dit doen?” en “als dit mijn spelerskarakter zou overkomen, zou ik hier als OC-persoon blij van worden?”

Het belangrijkste van LARP is dat jijzelf en alle anderen die hieraan meedoen een fijne tijd hebben. Om het spel goed te laten verlopen zijn er wel regels opgesteld die staan beschreven in het regelsysteem. Regels zijn vooral faciliterend en dienen uitsluitend om het spel te bevorderen en niet te verstoren. Over het algemeen genomen geldt: als er ergens geen regels voor zijn; speel het uit!

Rollen en functies op Kederan

Speler

Als speler bouw je aan de hand van het regelsysteem een karakter dat in de wereld past. Gedurende het spel, gedraag je je en handel je naargelang je spelerskarakter dit zou doen. Je weet als speler niets van de lopende verhaallijn. Je spelerskarakter zal in de loop van de tijd groeien in zijn vaardigheden en zich verrijken met vergaarde binnenspels verworven kennis en bezittingen.

NPC

NPC staat voor “Non Playable Character”. Als NPC, ook wel monster genoemd, vul je de wereld en werk je als ondersteuning van het plot. Er wordt van tevoren verteld wat voor karakter je speelt en wat je doel is. Een NPC kan bijvoorbeeld het spel in gestuurd worden als waard van een herberg waar de spelersgroep aan zal komen. Deze waard kan de spelers wijzen op een groot gevaar dat zich in het bos verderop schuilhoudt en dat wellicht de herberg aan zou kunnen vallen. Een andere rol kan inhouden dat je een handlanger bent van “het grote gevaar” en dat je met meerdere NPC’s tegelijk de herberg aanvalt.

SL

SL staat voor “Spelleiding”. De rol van de spelleiding tijdens het rollenspel bestaat onder andere uit de begeleiding van het uit, door de NPC’s, uit te voeren plot, en het beoordelen en geven van feedback en resultaten van spelersacties. Maar ook kun je de SL benaderen als er OC-vragen zijn over het IC-spel of als je een plan hebt om IC uit te voeren, maar dit OC wil bespreken. De SL kun je dan ook zien als de scheidsrechters van het spel.

Callsigns, calls en gebaren

Gedurende het spel, kunnen verschillende gesproken signalen of gebaren gegeven worden. Deze signalen bestaan om het spel zo vloeiend en veilig mogelijk te laten verlopen. Ze kunnen zowel door jou, je medespelers of de spelleiding gegeven worden. Om een goede indruk te geven wat je bij Kederan kunt verwachten, worden belangrijke signalen en callsigns hieronder uitgelegd.

IC

IC staat voor “In Character”. Dit staat voor alle dingen die tijdens het rollenspel gebeuren of betrekking hebben op je karakter.

OC

OC staat voor “Out (of) character”. Dit staat voor alle dingen die buiten het rollenspel gebeuren of betrekking hebben op jou als persoon.

Time in

“Time in” geeft de start van het rollenspel aan. Dit zal bijvoorbeeld geroepen worden aan het begin van een evenement. Tijdens “Time in” ben je dus IC; vanaf dit moment speel je je karakter en handel je zoals je karakter dit zou doen. Alles dat tijdens “Time in” gebeurt, zal dus effect hebben op je karakter.

Time out

“Time out” geeft het einde van het rollenspel aan. Dit zal bijvoorbeeld geroepen worden aan het einde van een evenement om aan te geven dat het rollenspel stopt. Tijdens “Time out” ben je dus OC. Dingen die er tijdens “Time out” gebeuren, zullen geen effect hebben op je karakter.

Time Freeze

In sommige gevallen zal er door spelleiding “TimeFreeze” geroepen worden. Dit wordt gedaan op momenten dat er bijvoorbeeld een scenario omgebouwd moet worden of dat er NPC’s klaargezet dienen te worden. Tijdens een “TimeFreeze staat de binnenspelse tijd voor je karakter stil. Zodra er “Time Freeze” geroepen wordt, is het de bedoeling dat je je ogen sluit en je oren dichthoudt. Het einde van een “TimeFreeze” wordt aangegeven wanneer een spelleider “Time In” roept. Op dit moment kun je je ogen weer openen en je vingers uit je oren halen, de binnenspelse tijd loopt vanaf dit moment weer verder.

Man down

Wanneer tijdens het spel iemand OC (ernstig) gewond raakt, dandien je “Man Down”te roepen. Waarschuwspelleiding en blijf daarna bij de betreffende persoon in de buurt staan. Alle andere personen dieeen “Man Down” horen, dienen het spel direct stil te leggen en op hun knieën of hurken te gaanzitten.Op deze manier is het voor hulpverleners snel zichtbaar waar ze heen moeten.

No play

Het kan voorkomen, dat het rollenspel op een gegeven moment mentaal gezien té intensief kan worden. Voor deze situatie bestaat het callsign "No play”. Je geeft hiermee aan, dat het spel op dat moment te heftig voor je is en dat je hier onmiddellijk mee wil stoppen. Je medespelers dienen je dan ruimte te geven en te stoppen met het spel dat jou betreft. Je kunt hier OC aangeven waar je tegenaan loopt zodat je medespelers hier rekening mee kunnen houden in het vervolgspel. Jij geeft aan wanneer het "No play" effect voor je stopt. In het geval dat je het nodig hebt, kun je de aangestelde vertrouwenspersonen opzoeken om de situatie te bespreken, om je hart te luchten en/of een mogelijke binnenspelse oplossing te zoeken.